POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

INFORMAȚII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Stimate Client

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Regulamentul stabilește norme menite să asigure o protecție sporită a datelor cu caracter personal în contextul liberei circulații a acestor date și a nevoii de protejare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice.

Scopul acestei informări este de a vă explica modul în care noi, RED TOUR 360 SRL asigurăm protecția datelor cu caracter personal conform cerințelor Regulamentului.

Stim cât de importante sunt pentru tine: protectia datelor tale cu caracter personal și asigurarea confidentialitatii acestora, în special, în contextul unui mediu globalizat, în care interactiunile online sunt din ce în ce mai frecvente.

Vă aducem la cunoștință că prin acest acord sunteți ne dați acceptul ca societatea SC RED TOUR 360 SRL cu sediul in Sibiu str Bihorului,nr 12,etaj 3,ap 8, Romania, să fie autorizată să proceseze datele personale introduse în contractul de colaborare si la emiterea facturii, să folosească imaginile preluate în cadrul contractelor încheiate în scopuri în următoarele scopuri: Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing,postări pe site-ul societății, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate sunt voluntare.

Vrem să îți furnizăm servicii sigure și eficiente. De aceea, noi cei de la RED TOUR 360 SRL întelegem preocuparile tale în ceea ce priveste asigurarea securitatii prelucrarii datelor tale cu caracter personal și adoptarea masurilor tehnice și organizatorice adecvate contra distrugerii, pierderii, modificarii, divulgarii neautorizate a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod sau contra accesului neautorizat la acestea.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate de firma noastra?

În calitate de operator vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare, precum numele și prenumele, data nașterii; datele legate de denumirea, CUI, Nr. RC al firmei, sau alte date cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți sau beneficiați de serviciile sau produsele noastre.

Cum și în ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru ca dumneavoastră să deveniți clientul nostru (inclusiv prin efectuarea verificărilor necesare conform legii în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor), pentru a vă furniza produse și servicii, în scop de marketing (doar cu consimtamantul dumneavoastra), pentru a înțelege nevoile dumneavoastră în calitate de client și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor noastre, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de raportare și a regulilor prudențiale aplicabile nouă, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este întotdeauna întemeiată fie pe necesitatea executării unui contract încheiat între noi și dumneavoastră în calitate de client, fie pe nevoia îndeplinirii unei obligații legale, fie pe interesul nostru legitim sau pentru satisfacerea unui interes public major, fie pe consimțământul dumneavoastră manifestat în sensul acceptării sau aprobării prelucrării.

Cât timp sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Firma prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a relației noastre contractuale, dar și după încheierea acesteia, pentru o perioadă impusă de prevederile legale aplicabile în domeniul nostru de activitate sau stabilită conform normelor de prescripție.

Cui divulgăm datele cu caracter personal?

Pentru că dorim să vă oferim servicii și produse de cea mai bună calitate, dar și pentru ne îndeplini obligațiile asumate contractual față de dumneavoastră, pentru a îndeplini obligațiile noastre legale, dar și în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari către care am externalizat anumite servicii sau ale căror servicii sunt utilizate pentru a îndeplini cele indicate anterior, către autorități publice (inclusiv organe judiciare), birouri notariale, consultanți externi, alte instituții financiarbancare și alte categorii de destinatari, chiar din afara Spațiului Economic European. În toate situațiile, ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele legale pentru protejarea și securizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu prin impunerea unor clauze contractuale standard).

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile noastre care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține fără întârzieri nejustificate ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți în principal, prelucrărilor realizate de noi și întemeiate pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând; vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrările efectuate anterior retragerii rămânând valabile;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea automată, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acestă prelucrare și puteți contesta decizia astfel luată.

Cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din SIBIU, str Bihorului, nr 12,et 3,ap 8 sau prin e-mail la adresa de email: bogdan.pacuraru@gmail.com

Pentru orice nelămurire sau întrebare legată de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, am desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor. Acesta poate fi contactat prin transmiterea unei cereri, utilizând coordonatele menționate anterior

Informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veți putea găsi începând cu 25 Mai 2018 pe website-ul nostru la următoarea adresă: https://bphotography.ro/acord-client/

iar detalii despre ”cookie”-urile utilizate in cadrul website-ului la adresa https://bphotography.ro/privacy-policy